Asiakkaat 2018-05-03T09:44:05+02:00

ew_12197486 cropped700Asiakkaamme toimivat ensisijaisesti kone- ja metallituoteteollisuudessa, joka työllistää Suomessa n. 140 000 henkilöä ja jonka yhteenlaskettu liikevaihto on n. 30 miljardia euroa. Yritysten ostojen osuus liikevaihdosta on jo pitkään ollut yli 50 % ja on jatkuvassa kasvussa. Globaalissa taloudessa yritysten elinehto on, että ostot tehdään sieltä, mistä ne ovat edullisimmin saatavissa. Suomalaiset suuryritykset ovat osittain jo kyenneet hyödyntämään alihankintaa edullisen kustannustason maista, PK-yrityksistä vain hyvin pieni osa on tähän kyennyt.

ew_487516480 croppedTarve kustannustehokkaaseen alihankintaan on yhtäläisesti lopputuotteiden valmistajilla kuin alihankkijayrityksilläkin. Suomalaisista alihankkijoista on tullut yhä enemmän päähankkijoiden järjestelmätoimittajia ja strategisia kumppaneita. Nämä ”järjestelmäalihankkijat” eivät enää itse valmista yksinkertaisia komponentteja tai osakokoonpanoja, vaan hankkivat ne sieltä missä ne ovat edullisimpia.